SPRUITENTEELT


Ons bedrijf is aangesloten bij de GMO erkende telerscoöperatie Oxin Growers U.A.


Spruiten planten

In maart/april leveren de plantenkwekers de eerste spruitenplantjes. Deze plantjes komen meest uit een kas en moeten even wennen aan de buitenlucht (wind/regen/temperatuur) en sterker worden(=afharden). We zetten ze daarom eerst allemaal buiten op het erf. Als ze 'afgehard' zijn, en het weer en de grond is gunstig, dan kunnen ze geplant worden. Dit is in april/mei.


Het planten gebeurt met een trekker+plantmachine. Men doet de plantjes handmatig in een trechtertje, die vervolgens door de machine in de grond wordt gezet Er mag geen plantje worden overgeslagen omdat anders de omliggende planten raar gaan groeien, en er meer gelegenheid is voor onkruid om te groeien. Daarom worden alle percelen nagelopen op slechte of overgeslagen spruitenplantjes (="inboeten").

Plantjes afharden/behandelen
Spruiten planten

Spruiten oogsten

Er zijn vele spruitenrassen. Het ene ras is eerder plukbaar dan het andere.

Bij het plannen en het planten wordt daar zorgvuldig rekening mee gehouden. Vanaf eind augustus tot eind januari worden er bij ons dagelijks (m.u.v. zondag) spruiten geplukt. Wij hebben een zelfrijdende spruitenplukker op rupsbanden. De spruitenplanten worden door een draaiend zaagblad afgezaagd en handmatig in een 'pluk-kop' gedaan. Deze pluk-kop heeft zes draaiende mesjes, die de spruiten van de stam afsnijden. De spruiten komen in de bunker. De stam wordt in stukjes op het land achtergelaten. Met een trekker+kiepwagen worden de spruiten van de bunker naar de boerderij gebracht.

Spruitenplant, klaar om geplukt te worden
4-rijige Tumoba spruitenplukker
Spruiten lossen

Spruiten sorteren

Met de trekker+kiepwagen worden de spruiten in de schuur gelost op een sorteerlijn. De spruitjes worden op maat gesorteerd in aparte bunkers. Vervolgens wordt er per maatsortering spruiten gekeken naar slechte/goede spruiten, dit noemen we "spruiten lezen". De meeste 'slechte' spruiten worden grotendeels door een uitleesmachine eruit gegooid. De laatste ongewenste spruiten worden door handarbeid eruit geraapt. De spruiten worden in blauwe kistjes gedaan en op pallets gezet. De pallets worden vervolgens in een koelcel gezet en later door een vrachtwagen opgehaald.


Leuke website over spruitjes: www.spruitjesjanatuurlijk.nl

Christiaan en René Peters aan de uitleesband
Sorteerlijn
In 2007 werd er een filmpje op ons bedrijf gemaakt door

RTL Life & Cooking:


In oktober 2018 werd er gefilmd door Oogst.tv:
In november2014  werd er een artikel gepubliceerd in het  VALK-magazine.

Ons bedrijf is aangesloten bij de GMO erkende telerscoöperatie Oxin Growers U.A. De verkoop vindt plaats door Oxin Growers. Oxin Growers maakt de afspraken tussen de kopers en telers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Oxin Growers U.A.(www.oxin-growers.nl).


Voor huisverkoop rechtstreeks aan de consument hebben wij een ontheffing.